logoplaatje

Palliatievezorg.nl Vrijwaring

Vrijwaring

Op deze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie van het publiek en van personen werkzaam in of gelieerd aan de palliatieve zorgverlening. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

Rob Bruntink en Uitvaart.Com hebben zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van Palliatievezorg.nl en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Rob Bruntink en Uitvaart.Com staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De informatie op Palliatievezorg.nl, van zowel Uitvaart.Com als van adverteerders en andere partijen die informatie verstrekken, is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciŽle doeleinden.

Rob Bruntink en Uitvaart.Com aanvaarden geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Rob Bruntink en Uitvaart.Com wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Rob Bruntink en Uitvaart.Com garanderen evenmin dat Palliatievezorg.nl foutloos of ononderbroken functioneren. Op Palliatievezorg.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Rob Bruntink en Uitvaart.Com niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Rob Bruntink en Uitvaart.Com wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.