logoplaatje

Palliatievezorg.nl Copyright

Copyright notice

Rob Bruntink en Uitvaart.Com respectievelijk de rechthebbenden, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op Palliatievezorg.nl gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo`s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van Palliatievezorg.nl. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rob Bruntink en Uitvaart.Com, de inhoud van Palliatievezorg.nl over te nemen, te vermenigvuldigen, anders dan voor persoonlijk gebruik, of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De publicaties van derden zijn allen met toestemming van de auteur of andere copyrighthouder op de site gezet. Bij elke publicatie staat de bron vermeld en bij wie het copyright berust.

Alle gegevens die u stuurt naar www.palliatievezorg.nl of een ander door Uitvaart.Com beheerd domein of de Uitvaart Sites dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Uitvaart.Com, Rob Bruntink en haar vennootschappen. Op Palliatievezorg.nl en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Op de rechtsverhouding met Uitvaart.Com zijn voorts de algemene voorwaarden van Uitvaart.Com van toepassing, die op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Alle rechten zijn voorbehouden.