logoplaatje

Palliatievezorg.nl Actueel

Agenda opgeven

Heeft u een evenement of gebeurtenis die vermeld zou moeten worden in deze agenda? Laat het ons weten middels een mailtje naar info@palliatievezorg.nl.
plaatje: bullet23 februari 2018
Palliatieve zorg en rouwbegeleiding bij dementie
Goede palliatieve zorg en rouwbegeleiding bij cliŽnten met dementie of een verstandelijke beperking vraagt net wat meer van de zorgverlener dan palliatieve zorg in het algemeen. In beide gevallen heb je te maken met mensen met een uitingsbeperking. Als een zorgverlener uitgaat van de algemene richtlijnen palliatieve zorg, wordt de cliŽnt met dementie of een verstandelijke beperking tekort gedaan.

Deze zeer informatieve cursus, die op 23 februari in Tiel aangeboden wordt, bestrijkt een hele dag. De cursus wordt verzorgd door Desiree Helmond. Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

- Wat maakt palliatieve zorg bij mensen met een dementie of een verstandelijke beperking zo bijzonder?
- PDL (passiviteiten van het dagelijks leven)
- Specifieke aspecten van rouw bij mensen met dementie en hun naasten
- Pijn observatieschalen
- Begeleiden vanuit de presentie-filosofie

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die te maken heeft met personen met dementie of een verstandelijke beperking. Speciaal voor beroepskrachten in de zorgsector, maar ook zeer geschikt voor vrijwilligers in de palliatieve sector.
Website: www.zorgscholing.nl
plaatje: bullet8 maart 2018
Levenseinde en rouw
Mensen met een verstandelijke beperking hebben extra zorg nodig wanneer ze te maken krijgen met het naderende levenseinde en rouw. Door hun beperking kunnen zij zich niet altijd goed uiten en is het lastig om te begrijpen wat de dood betekent.

Het congres Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking, dat op 8 maart wordt gehouden, besteedt hier aandacht aan. Het start met een plenaire lezing over 'het levenseinde bespreekbaar maken'. Daarna kunnen deelnemers twee verdiepingssessies naar keuze bijwonen:

- Advance care planning bij mensen met een verstandelijke beperking
- Pijn in de palliatieve fase
- Omgaan met ethische dilemma's
- Afscheid en rouw in de praktijk
- Problemen ťn mogelijkheden rondom de uitvaart

Het congres wordt gehouden in Amersfoort.
Website: www.medilex.nl
plaatje: bullet15 maart 2018
Hoop en wanhoop in de palliatieve fase
PatiŽnten in de palliatieve fase krijgen te maken met fysieke achteruitgang, opnieuw slecht nieuws, nieuwe confrontaties met hun sterfelijkheid en hun toekomstperspectief, verlies ed. Reacties lopen uiteen vanuit blijvende hoop op genezing tot wanhoop en willen sterven, waarbij patiŽnten meestal laveren tussen hoop en wanhoop.

Maar wat doet dit met jou als zorgverlener? Hoe reageer jij? Hoe kun je met slecht nieuws, hoop en wanhoop het beste omgaan? Wat heb jij te bieden aan ondersteuning?

Tijdens de training wordt ingegaan op dergelijke vragen. Ook ontvang je concrete handvatten voor het omgaan met slecht nieuws, hoop en wanhoop die je direct in je eigen praktijk kunt toepassen.

De training wordt op 15 maart in Utrecht verzorgd door Esther van Weele en Trui Simmelink.
Website: www.vestalia.nl
plaatje: bullet17 maart 2018
Wikken of beschikken?
In Antropia/Driebergen houdt de Stichting LeveneindeCounseling op 17 maart het congres Wikken of beschikken?, over het zelfgekozen levenseinde. Sprekers zijn onder meer Philip Nitschke en Martijn Hagens.
Website: www.levenseindecounseling.com
plaatje: bullet22 maart 2018
Complementaire zorg, hoe doe je dat?
In de palliatieve zorg ligt de focus niet meer op cure, maar op care. Er wordt naar een zo comfortabel mogelijk leven van de patiŽnt en diens naasten gestreefd.

Complementaire zorg betekent letterlijk aanvullende zorg, zorg die als doel heeft om het welbevinden van de gast te vergroten. Het kan helpen om verschijnselen als pijn, onrust, angst, slapeloosheid en vermoeidheid dragelijker te maken. De interventies bij complementaire zorg sluiten aan op fysieke symptomen en emotionele, sociale en spirituele behoeften.

Er is steeds meer aandacht voor complementaire zorg binnen de palliatieve en terminale zorg. In hospices maakt complementaire zorg vaak al een belangrijk onderdeel uit van de totale zorg. In andere settings zien we dat nog minder vaak gebeuren.

Daarom biedt hospice Bardo in Hoofddorp op 22 maart een bijscholing over Complementaire Zorg aan. Deze wordt verzorgd door Madeleine Kerkhof Knapp-Hayes, specialist en docent complementaire zorg.

In deze bijscholing leer je naast wat complementaire zorg inhoudt ook de toegevoegde waarde ervan te waarderen en krijg je handvatten hoe en wanneer je dit kunt toepassen in je zorgverlening. Er wordt ook uitleg gegeven over aromazorg en het gebruik van oliŽn.

De middag sluiten we af met een handmassage met een zelf bereide massageolie.
Website: www.hospicebardo.nl
plaatje: bullet28 maart 2018
Zorg rondom het levenseinde
Op 28 maart wordt in Ede het congres 'Zorg rondom het levenseinde' gehouden. Het congres is gericht op verpleegkundigen en verzorgenden. Vragen die in lezingen en workshops aan de orde komen, zijn:
- hoe breng je de wensen, behoeften en vragen van patiŽnten en naasten in kaart?
Ė hoe communiceer je met terminale patiŽnten met dementie?
Ė wat kun je als verpleegkundige doen als een patiŽnt met doodsangst kampt?
Ė Hoe betrek je familie bij het verlenen van de laatste zorg aan de overledene?
Ė Hoe bied je de juiste nazorg aan de naasten van een overledene?
Ė Hoe ga je het gesprek aan over doodgaan?
Ė Hoe zet je humor in?

Website: www.congressenmetzorg.nl
plaatje: bullet11 april 2018
In gesprek over het levenseinde
Op 11 april biedt Zorgscholing de scholing 'In gesprek over het levenseinde' aan, gericht op verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers palliatieve terminale zorg. De cursus wordt in Enschede gegeven. "Praten over het levenseinde zal altijd een verdrietige, nare kant houden, maar kan even goed een verbindende, zin- en waardevolle waarde hebben. Maar hoe zorg je ervoor dat patiŽnten en naasten die voordelen ervaren?", is ťťn van de kernpunten van de scholing
Website: www.zorgscholing.nl
plaatje: bullet13 april 2018
Palliatieve zorg, waar gaat het over?
Op 13 april wordt in Maasricht het congres 'Palliatieve zorg, waar gaat het over gehouden?' Het congres is gericht op verpleegkundigen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer communicaties, gezamenlijke besluitvorming en zingeving.
Website: www.palliatievezorglimburg.nl
plaatje: bullet18 april 2018 - 20 april 2018
Liverpool goes Dutch
'Liverpool goes Dutchí is de titel van dť palliatieve cursus over longziekten. De meerdaagse cursus is gericht op longartsen en longartsen in opleiding. De focus van het programma ligt op palliatieve zorg bij COPD en longkanker. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn symptoombestrijding bij pijn, dyspneu, misselijkheid/braken, zorg rondom het levenseinde, advance care planning, communicatie en financiering.
Website: www.liverpoolgoesdutch.nl
plaatje: bullet17 mei 2018
Palliatieve zorg, intuÔtie, wijsheid of wetenschap?
Op 17 mei wordt in Nijmegen voor de tiende keer de scholingsdag Palliatieve zorg, intuÔtie, wijsheid of wetenschap gehouden. Het thema is 'Hoe sta jij stevig in je schoenen binnen de palliatieve zorg?!' Onderwerpen die voorbij komen zijn onder meer palliatieve sedatie, advance care planning, pijnmetingen, hoop en ileus.
Website: www.radboudumc.nl/pzorg2018
plaatje: bullet24 mei 2018 - 26 mei 2018
EAPC-congres
Het 10e World Research Congress of the European Association for Palliative Care wordt van 24 t/m 26 mei in Bern gehouden.
Website: www.eapcnet.eu/research2018/
plaatje: bullet25 mei 2018
Laatste fase van diepe dementie
In Fort Altena in Werkendam wordt op 25 mei een symposium gehouden over De laatste fase van diepe dementie. Het is het 10e jaarsymposium van Kicozo,, het Kennisinstituut Complementaire Zorg in de Zorg. Sprekers zijn onder meer Paul Vogelaar, Madeleine Kerkhof en Frans Hoogeveen.
Website: www.kicozo.nl
plaatje: bullet1 juni 2018
In gesprek over het levenseinde
Op 1 juni biedt Zorgscholing de scholing 'In gesprek over het levenseinde' aan, gericht op verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers palliatieve terminale zorg. De cursus wordt in Gouda gegeven. "Praten over het levenseinde zal altijd een verdrietige, nare kant houden, maar kan even goed een verbindende, zin- en waardevolle waarde hebben. Maar hoe zorg je ervoor dat patiŽnten en naasten die voordelen ervaren?", is ťťn van de kernpunten van de scholing.

De scholing wordt verzorgd door Rob Bruntink, mede-eigenaar van Bureau MORBidee, een bureau dat gespecialiseerd is in communicatie over het levenseinde.
Website: www.zorgscholing.nl
plaatje: bullet12 juni 2018
Vocht en voeding in de palliatieve fase
Het telkens maar afvallen door onvoldoende te eten en het voortschrijdende ziekteproces legt vaak een grote emotionele druk op de laatste levensfase. Om die reden kan een goede uitleg over palliatieve voeding voor de patiŽnt en/of de naasten soms opluchting geven.

Ook kan het vraagstuk wel of niet voeden in de palliatieve fase vaak een lastig dilemma zijn voor de zorgverleners. Wat is zinvol en wat is zinloos? Wat komt de kwaliteit van leven ten goede?

Op dergelijke vragen gaat de scholing 'Vocht en voeding in de palliatieve fase' in, die op 12 juni aangeboden wordt in hospice Bardo in Hoofddorp.
Website: www.hospicebardo.nl
plaatje: bullet18 september 2018
Het Palliatieve Zorgcongres
Op 18 september wordt in Ede de najaarseditie van Het Palliatieve Zorgcongres gehouden. Onderwerpen in de plenaire lezingen zijn onder meer het Kwaliteitskader palliatieve zorg, euthanasie en palliatieve zorg voor mensen met cognitieve beperkingen. In de middag zijn er workshops over onder meer palliatieve sedatie en delier.
Website: www.nursing.nl
plaatje: bullet5 oktober 2018
Nationale Congres voor Hospicezorg
Op 5 oktober wordt in Ede het 4e Nationale Congres voor Hospicezorg gehouden. Het congres is gericht op verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers palliatieve terminale zorg en andere medewerkers van hospices en palliatieve afdelingen.
Website: www.congressenmetzorg.nl
plaatje: bullet6 november 2018
Als sterven niet vredig verloopt
De stervensfase kan gepaard gaan met onrust, angst en spirituele pijn. Dat doet niet alleen iets met de stervende zelf, maar ook met de mensen om hem of haar heen, zoals naasten en zorgverleners. De bijscholing 'Als sterven niet vredig verloopt' helpt om woorden te geven aan onmacht en biedt handvatten om op een goede manier de stervende en naasten bij te staan.

De bijscholing wordt aangeboden door hospice Bardo op 6 november, en uitgevoerd door Erik Olsman, geestelijk verzorger van hospice Bardo.
Website: www.hospicebardo.nl
plaatje: bullet7 november 2018 - 9 november 2018
Nationaal Congres Palliatieve Zorg
Het tweejaarlijkse Nationaal Congres Palliatieve Zorg wordt in 2018 op 7, 8 en 9 november gehouden. Het is de 7e keer dat dit congres wordt georganiseerd.
Website: evenementen.palliactief.nl/