logoplaatje

Palliatievezorg.nl Actueel

Agenda opgeven

Heeft u een evenement of gebeurtenis die vermeld zou moeten worden in deze agenda? Laat het ons weten middels een mailtje naar info@palliatievezorg.nl.
plaatje: bullet18 september 2018
Het Palliatieve Zorgcongres
Op 18 september wordt in Ede de najaarseditie van Het Palliatieve Zorgcongres gehouden. Onderwerpen in de plenaire lezingen zijn onder meer het Kwaliteitskader palliatieve zorg, euthanasie en palliatieve zorg voor mensen met cognitieve beperkingen. In de middag zijn er workshops over onder meer palliatieve sedatie en delier.
Website: www.nursing.nl
plaatje: bullet29 september 2018 - 30 september 2018
Verder in de palliatieve terminale zorg
Onder de naam 'Verder in de palliatieve terminale zorg' bieden Trudy Hommel en Madeleine Timmermann een verdiepende opleiding aan voor professionals werkzaam in de palliatieve terminale zorg. De pijlers zijn systeemzorg, presentiebenadering en de Learning Community, die door de cursisten wordt gevormd.

De opleiding start in oktober en telt zeven opleidingsdagen. Een kennismakingsweekend is gepland op 29 en 30 september.
Website: www.trudyhommel.nl
plaatje: bullet5 oktober 2018
Nationale Congres voor Hospicezorg
Op 5 oktober wordt in Ede het 4e Nationale Congres voor Hospicezorg gehouden. Het congres is gericht op verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers palliatieve terminale zorg en andere medewerkers van hospices en palliatieve afdelingen.
Website: www.congressenmetzorg.nl
plaatje: bullet5 oktober 2018 - 14 juni 2019
Intensive ĎOmgaan met Stervení op post-HBO niveau
In de opleiding 'Omgaan met sterven' worden deelnemers intensief voorbereid op de begeleiding van stervenden vanuit de visie dat zijzelf daarbij hun eigen instrument zijn. Verbinding met en verdieping in het eigen proces zijn daarbij uitgangspunt.
De opleiding tot stervensbegeleider rust op twee pijlers, t.w. begrip en bewustzijn.
De intensive omvat 9 opleidingsdagen en kan op vrijdag of zaterdag worden gevolgd.
Website: www.landelijkexpertisecentrumsterven.nl
plaatje: bullet31 oktober 2018
Zorg rondom het levenseinde
Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Niet langer staat genezing, maar de kwaliteit van het leven en het verlichten van het lijden centraal. Als verpleegkundige of verzorgende bied je dan ook vooral emotionele ondersteuning aan de patiŽnt en diens naasten. Goede communicatie met de patiŽnt, zijn of haar naaste(n) en met je collegaís is dan ook essentieel.

Op het congres Zorg rondom het levenseinde is er dan ook aandacht voor vragen als:
Ė hoe breng je de wensen, behoeften en vragen van patiŽnten en naasten in kaart?
Ė hoe communiceer je met terminale patiŽnten met dementie?
Ė hoe ga je het gesprek aan over doodgaan?
Ė hoe zet je humor in?

Andere thema's zijn onder meer doodsangst en stoppen met eten/drinken om het levenseinde te bespoedigen.
Website: www.congressenmetzorg.nl
plaatje: bullet6 november 2018
Als sterven niet vredig verloopt
De stervensfase kan gepaard gaan met onrust, angst en spirituele pijn. Dat doet niet alleen iets met de stervende zelf, maar ook met de mensen om hem of haar heen, zoals naasten en zorgverleners. De bijscholing 'Als sterven niet vredig verloopt' helpt om woorden te geven aan onmacht en biedt handvatten om op een goede manier de stervende en naasten bij te staan.

De bijscholing wordt aangeboden door hospice Bardo op 6 november, en uitgevoerd door Erik Olsman, geestelijk verzorger van hospice Bardo.
Website: www.hospicebardo.nl
plaatje: bullet7 november 2018 - 9 november 2018
Nationaal Congres Palliatieve Zorg
Het tweejaarlijkse Nationaal Congres Palliatieve Zorg wordt in 2018 op 7, 8 en 9 november gehouden. Het is de 7e keer dat dit congres wordt georganiseerd.
Website: evenementen.palliactief.nl/