logoplaatje

Palliatievezorg.nl Bibliotheek

Boek van de maand
Jédidjah Formenoy - Achter de regenboog
Stiltecentrum Jethro - ISBN 90 810814 1 1Op deze lijst staan boeken die op dit moment in de handel zijn. Eerst wordt de auteur genoemd, dan de titel, uitgever, prijs en ISBN. De lijst wordt regelmatig gecontroleerd op juistheid van de gegevens. Om er geheel zeker van te zijn dat een titel nog leverbaar is, kijk op www.boeknet.nl.

De boeken zijn onderverdeeld in de volgende rubrieken: Palliatieve zorg, Hospicezorg, Artsen, Euthanasie en hulp bij zelfdoding, Vrijwilligers, Complementaire zorg, Pijn, Verpleegkundigen, Aids, Dementie, Kanker, Kinderen.

Palliatieve zorg
P.A.M. van den Akker e.a. - Leven met de dood. Over terminale patiënten en terminale zorg in Nederland
Bohn Stafleu Van Loghum - ISBN -


Pieter Sluis - Liever gewoon dood. Een aanloop naar de hospice-beweging
Ankh-Hermes - € 14.95 - ISBN 90 202 8297 2
[ Korte beschrijving ]  

Arthur Polspoel - Eenzaam sterven? Communicatie in de palliatieve zorg
Ten Have / Davidsfonds - € 16.90 - ISBN 90 808 2905 6
[ Korte beschrijving ]  

Erik Verliefde + Herman Baerten - Loslaten tot leven. Leven en afscheid nemen in het rusthuis
Acco - € 17.00 - ISBN 90 334 5674 5
[ Korte beschrijving ]  

- Zakboekje Palliatieve zorg
Integrale Kankercentra - € 5.00 - ISBN
[ Korte beschrijving ]  

Marianne Waling-Huijsen - Palliatieve zorg: de kunst van ‘er zijn’
Damon - € 11.50 - ISBN 90 557 3503 5
[ Korte beschrijving ]  [ Recensie ]

Henk ten Have + Rien Janssens (red.) - Palliative care in Europe
IOS Press - ISBN 15 860 3200 3
[ Korte beschrijving ]  

Jasper Enklaar - Terminus. Dr. Ben Zylicz en de kunst van het sterven
Plataan - € 16.00 - ISBN 90 580 7021 2
[ Recensie ]

R. Clara e.a. - Palliatieve hulpverlening. Handboek palliatieve zorg voor professionelen
Pelckmans - ISBN -


R. Clara e.a. - Palliatieve thuiszorg. Gids voor patiënten en hun begeleiders
Pelckmans - ISBN -


Huub Buijssen + Rob Bruntink - Einde goed, allen goed? Oog voor zorgenden in de palliatieve zorg
TRED - € 13.90 - ISBN 90 704 1529 1


Rob Bruntink - Een goede plek om te sterven. Palliatieve zorg in Nederland
Plataan - € 16.50 - ISBN 90 580 7211 8


Marinus van den Berg - Zingeving in de palliatieve zorg
Bohn Stafleu Van Loghum - € 14.50 - ISBN 90 313 3415 4


Ton van Boxtel - Infuustechnologie in de palliatieve fase
Bohn Stafleu Van Loghum - € 14.50 - ISBN 90 313 3413 8


R.J.J. van Boxtel + P. Elswijk-de Vries - Palliatieve zorg thuis, een praktische handleiding voor de zorg aan een ernstig zieke
AZR-Daniel i.s.m. Integraal Kankercentrum Rotterdam - ISBN 90 8061 721 0
[ Korte beschrijving ]  

top

Hospicezorg
Jan Ruyten + Maarten de Gouw - Laat niemand in eenzaamheid sterven
De Toorts - € 10.00 - ISBN 9 060 20797 1
[ Korte beschrijving ]  

Rita Plomp-van Harmelen (eindredactie) - Johannes Hospitium Vleuten: 12 jaar palliatieve zorg 1991-2003
- € 5.00 - ISBN 90 588 1143 3
[ Korte beschrijving ]  

top

Artsen
Huub Buijssen + Suzanne Buis - Uit de praktijk. Indringende ervaringsverhalen van artsen, en een gids voor zelfhulp en nazorg na incidenten
De Stiel / TRED - € 25.00 - ISBN 90 704 1531 3
[ Korte beschrijving ]  

M.H.J. van Beuken-van Everdingen + M.L.E. Janssen-Jongen + M.A.M.F. Eyck (red.) - Het Palliatief Formularium. Een praktische leidraad
Bohn Stafleu Van Loghum - € 15.20 - ISBN 90 313 4277 7
[ Korte beschrijving ]  

Reginald DeSchepper + Robert Vander Stichele + Freddy Mortier + Luc Deliens (red.) - Zorgzaam thuis sterven. Een zorgleidraad voor huisartsen
Academia Press - € 10.00 - ISBN 90 382 0559 7
[ Korte beschrijving ]  

Maria van den Muijsenbergh - Palliatieve zorg door de huisarts. Ervaringen van huisartsen, patiënten en hun naasten
SSN - ISBN -
[ Korte beschrijving ]  

Martien Pijnenburg + Marius Nuy - Abstineren
Damon - € 12.90 - ISBN 90 557 3305 9
[ Korte beschrijving ]  

Martien Pijnenburg + Marius Nuy - Het ziekenhuis als morele gemeenschap
Damon - € 12.50 - ISBN 90 5573 436 5
[ Korte beschrijving ]  

Vermeire, An en Remon, Jean Paul - Verenigbaarheid van morfineHCI met geneesmiddelen in palliatieve zorg
Academia Press - € 12.25 - ISBN 90 382 0232 6
[ Korte beschrijving ]  

Cor Spreeuwenberg - Huisarts en stervenshulp
Van Loghum Slaterus - ISBN -


top

Euthanasie en hulp bij zelfdoding
Bart Cusveller + Nelleke de Ridder-Streep + Henk Jochemsen - Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen
Buijten & Schipperheijn - ISBN 90 588 1135 2
[ Korte beschrijving ]  

Hans van Dam - Euthanasie. De praktijk anders bekeken
Libra & Libris - € 17.50 - ISBN 90 808 1502 0
[ Korte beschrijving ]  

Herbert Hendin - De dood als verleider
Gottmer - ISBN 90 257 2891 X
[ Korte beschrijving ]  

Jan Hilarius - De geur van abrikozenbloesem ontstegen
De Vrije Gedachte / Stichting De Einder - € 21.60 - ISBN 90 805 9821 6
[ Recensie ]

James Kennedy - Een weloverwogen dood. Euthanasie in Nederland
Bert Bakker - ISBN -
[ Korte beschrijving ]  

Knijpenga - Stilstaan bij Sterven
Christofoor - € 19.90 - ISBN 90 6238 619 9
[ Recensie ]

Paul Lieverse + Matthijs de Blois + Theo Boer + Henk Jochemsen - Dood gewoon? Perspectieven op 35 jaar euthanasie in Nederland
Buijten & Schipperheijn - € 16.90 - ISBN 90 588 1197 2
[ Korte beschrijving ]  [ Recensie ]

Heleen Weyers - Euthanasie. Het proces van rechtsverandering
Amsterdam University Press - € 35.50 - ISBN 90 5356 647 3
[ Korte beschrijving ]  

Corrie Koppedraijer - Sterven op verzoek. Negen portretten
Van der Wees - € 16.00 - ISBN 90 580 5018 1
[ Recensie ]

Ton Vink - 294 Sr. Zedenverval en zedenverwildering in Nederland
Damon - € 14.90 - ISBN 90 557 3573 6
[ Korte beschrijving ]  [ Recensie ]

Ton Vink - Als de dood voor de dood?
Damon - € 14.90 - ISBN 90 557 3284 2
[ Korte beschrijving ]  

top

Vrijwilligers
Jos Aarnoudse - Tijd als geschenk. 15 jaar Vrijwilligers Terminale Zorg
Stichting VTZ - ISBN -


Hansje Galesloot - Vriendschap voor een vreemde
Schorer - € 15.50 - ISBN 90 733 4109 4
[ Korte beschrijving ]  

top

Complementaire zorg
R.K. Muts + H.D.J. Schoot - Integratie complementaire geneeswijzen
Lemma - € 38.50 - ISBN 90 518 9786 3
[ Korte beschrijving ]  

Rob Bruntink i.s.m. Joke Zwanikken-Leenders - Verwenzorg, gewoon doen!
Elsevier gezondheidszorg - € 25.00 - ISBN 90 352 2663 1
[ Korte beschrijving ]  

top

Pijn
B.J.P. Crul - Mens en pijn
Valkhof Pers - € 11.14 - ISBN 90 562 5058 2
[ Korte beschrijving ]  

M. van Kleef + W.E.J. Weber + F. Winter + W.W.A. Zuurmond (red.) - Handboek Pijnbestrijding
De Tijdstroom - € 53.00 - ISBN 90 589 8007 3
[ Korte beschrijving ]  

Frank T. Vertosick jr - Pijn. De wetenschap van het lijden
Contact - ISBN 90 254 9695 4
[ Korte beschrijving ]  

M. van Wijhe - Het mechanische pijn formularium
Bohn Stafleu Van Loghum - ISBN 90 313 3467 7
[ Korte beschrijving ]  

top

Verpleegkundigen
Ton van Boxtel - Infuustechnologie in de palliatieve fase
Bohn Stafleu Van Loghum - € 14.50 - ISBN 90 313 3413 8


top

Aids
Mia Duijnstee + Henry Mostert + Evert van der Veen - Ik hoop dat het morgen mooi weer wordt
NIZW - ISBN 90 505 0805 7
[ Korte beschrijving ]  

top

Dementie
Wiebe Braam + Paul Dautzenberg - Dementie. Over Alzheimer en andere vormen
Inmerc - ISBN 90 661 1160 7
[ Korte beschrijving ]  

Huub Buijssen - De heldere eenvoud van dementie
Tred - € 17.00 - ISBN 90 9012 903 0
[ Korte beschrijving ]  

C. Jonker+ F.R.J. Verhey + J.P.J. Slaets - Alzheimer en andere vormen van dementie
Bohn Stafleu Van Loghum - € 47.30 - ISBN 90 313 3068 X
[ Korte beschrijving ]  

Anne-Mei The - In de wachtkamer van de dood
Thoeris - € 19.95 - ISBN 90 808 1137 8
[ Korte beschrijving ]  [ Recensie ]

Michael Jürgs - Alzheimer. De man, zijn leven. De ziekte, het onderzoek
Tirion - ISBN 90 439 0181 4
[ Korte beschrijving ]  

Bčre Miesen - Mijn leed, mijn lief
Bohn Stafleu Van Loghum/Kosmos-Z&K - € 26.80 - ISBN 90 313 3426 X
[ Korte beschrijving ]  

Shenk, David - Het vergeten. Een portret van de ziekte van Alzheimer
Contact - ISBN ISBN 90 254 1517 2
[ Korte beschrijving ]  

top

Kanker
John Diamond - K. Omdat ook lafaards kanker kunnen krijgen
Prometheus - ISBN 90 533 3773 3
[ Korte beschrijving ]  [ Recensie ]

Niki Doornink + Jeanne Vogel + Anne Wipkink + Sandra Beijer - Leidraad voor voedingsdeskundigen bij kanker
De Toorts - € 35.00 - ISBN 90 602 0785 8
[ Korte beschrijving ]  

Corry Erkens - Leven is aanvallen. Relaas van een borstkankerpatiënte
SWP - € 8.00 - ISBN 90 666 5349 3
[ Korte beschrijving ]  

Fred van Garderen - De smaak van kanker
Gopher Publishers - ISBN 90 517 9068 6
[ Korte beschrijving ]  

Karel Giel - De reis van de kreeft
Elsevier Gezondheidszorg - € 25.00 - ISBN 90 352 2608 9
[ Korte beschrijving ]  

Maria Hendriks - Een lichaam van lood. Extreme vermoeidheid na kanker
Plataan - € 15.00 - ISBN 90 580 7071 9


Anja Krabben - Nierkanker. Feiten en ervaringen
Stichting Eindelijk - € 19.90 - ISBN 90 8083 031 3
[ Korte beschrijving ]  

Carry Holzenspies + Jan Taal + Els Mes - Kanker in beeld. Verwerking door creatieve expressie
Inmerc - ISBN 90 711 2371 5
[ Korte beschrijving ]  

W de Jong - Kanker, wat heet?!
De Tijdstroom - € 29.00 - ISBN 90 589 8008 1
[ Korte beschrijving ]  

H.B. Kal + V.J. de Ru + H. Struikmans - Kanker en radiotherapie
Inmerc - ISBN 90 661 1256 5
[ Korte beschrijving ]  

Gerard Kind + Wiepke van Coevorden - Tot hier zijn wij gekomen
Lannoo - € 17.95 - ISBN 90 209 5001 0
[ Korte beschrijving ]  [ Recensie ]

Dionne van Lent - Tranen in de stamppot. Woorden en beelden van troost
Lannoo - € 16.95 - ISBN 90 209 5176 9
[ Korte beschrijving ]  

Pieter van Megchelen + Marten Dooper - Oncologie. Van onderzoek naar innovatieve geneeskunde
Novartis Pharma B.V. - ISBN 90 806 7359 5
[ Korte beschrijving ]  

Jan Michael - De kunst van het vliegen
De Geus - € 16.00 - ISBN 90 445 0327 8
[ Korte beschrijving ]  

Lynne McTaggart - Wat je weten moet over kanker. Behandelingsmethoden, risico’s en alternatieven
Lemniscaat - € 14.95 - ISBN 90 563 7259 9
[ Korte beschrijving ]  

J. Tóth-van den Berg + T. van Rees - De kankerpatiënt. Een boek voor verpleegkundigen en andere hulpverleners
Bohn Stafleu Van Loghum - ISBN -


Harry van de Wiel + Marianne Spermon - Leven met kanker
Boom - € 20.90 - ISBN 90 535 2817 2
[ Korte beschrijving ]  

Ivan Wolffers - Walvis spelen. Dagboekaantekeningen
Contact - € 15.00 - ISBN 90 254 1724 8
[ Recensie ]

Karel Glastra van Loon - Ongeneeslijk optimistisch
Nieuw Amsterdam - € 12.50 - ISBN 90 468 0016 4
[ Korte beschrijving ]  

Kluun - Komt een vrouw bij de dokter
Podium - € 12.50 - ISBN 90 575 305 X
[ Recensie ]

top

Kinderen
Marinus van den Berg - Je naam klinkt in ons door. Klein monument voor een overleden kind
Kok - € 11.90 - ISBN 90 435 0448 3
[ Korte beschrijving ]  

Riet Fiddelaers-Jaspers - Jong verlies
Kok Lyra - € 22.90 - ISBN 90 259 5448 0


Riet Fiddelaers-Jaspers - Wie ben ik zonder jou? Jong zijn en verder leven na een verlies
Stichting In de Wolken - € 11.95 - ISBN 90 804 7735 4
[ Korte beschrijving ]  

Riet Fiddelaers-Jaspers - Mijn troostende ik. Kwetsbaarheid én kracht van rouwende jongeren
Kok - € 22.90 - ISBN 90 435 0805 5
[ Korte beschrijving ]  

Jédidjah Formenoy - Achter de regenboog  [ BOEK VAN DE MAAND ]
Stiltecentrum Jethro - ISBN 90 810814 1 1


Manu Keirse - Kinderen helpen bij verlies. Een boek voor al wie van kinderen houdt
Lannoo - € 16.95 - ISBN 90 209 5004 5
[ Korte beschrijving ]  

Johan Snoeck - ‘Dit doe je kinderen niet aan.’ Het begeleiden van kinderen op bezoek bij een stervende
LannooCampus - € 14.95 - ISBN 90 209 5667 1
[ Korte beschrijving ]  

Claire Vanden Abbeele - Nu jij er niet meer bent
Lannoo - € 24.75 - ISBN 90 209 4585 8
[ Korte beschrijving ]  

Claire Vanden Abbeel - Mijn herinneringsboek
Lannoo - € 15.95 - ISBN 90 209 4762 1
[ Korte beschrijving ]  

top